V spoločnosti AMAKO v Liptovskom Mikuláši poskytujme svojim klientom už mnoho rokov komplexný servis v oblasti účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy alebo poradenstva. Keď sme našu firmu v roku 2006 zakladali, mali sme už za sebou prakticky dvadsaťročnú skúsenosť v súkromnom podnikaní, takže sme sami dobre vedeli, aké služby podnikatelia a firmy potrebujú, aby sa vo svojom podnikaní mohli posunúť ďalej. Osobná skúsenosť nám dáva možnosť pochopiť perspektívu našich klientov a zostavovať tak pre nich taký servis, ktorý bude ich typu podnikania dokonale vyhovovať.

Vieme, že každý podnikateľ ocení pomocnú ruku pri zvládaní nutnej administratívy i časovú úsporu, ktorú mu to prinesie. Forma outsourcingovej spolupráce, ktorú ponúkame, je v tomto ohľade pre väčšinu podnikateľov zvlášť výhodná, pretože kombinuje nízke náklady, úsporu času a špičkovú kvalitu služieb. Úspešní podnikatelia, medzi ktorých naši klienti zo širokého okolia Liptovského Mikuláša patria, kladú na naše služby rovnako vysoké nároky, ako na svoje vlastné podnikanie, a preto im v našej spoločnosti zakaždým odovzdávame len precíznu, dôslednú prácu. 

Aké konkrétne služby v spoločnosti AMAKO ponúkame?

  • Hlavným predmetom našej činnosti je kompletné vedenie účtovníctva. Staráme sa o spracovanie všetkých podkladov tak, aby bol výsledok v súlade s platnou legislatívou a podklady boli vecne i formálne korektné. Zmeny v legislatíve sústavne sledujeme, zúčastňujeme sa odborných školení a svojim klientom tak dokážeme ponúknuť zakaždým spoľahlivé, aktuálne služby. Podľa prianí klientov dodávame starostlivo spracované výstupy, ktoré poskytnú ucelené a prehľadné informácie o aktuálnom stave ich  hospodárenia.
  • Spolu s našimi účtovníckymi službami u nás majú naši klienti k dispozícii komplexnú podporu v oblasti personalistiky a miezd. Staráme sa o administratívu, ktorá je spojená s prijímaním, odchodom a evidenciou zamestnancov, každý mesiac spracúvame výplatné pásky a mzdové listiny a vykonávame oznamovacie povinnosti voči poisťovniam alebo daňovému úradu.
  • Nie sme len konvenčná účtovnícka kancelária a svojim klientom vieme pomôcť tiež s ich problémami a otázkami v ekonomickej oblasti. Naše poradenstvo pomáha zorientovať sa v zložitej a neustále sa meniacej legislatíve a pristúpiť k nej tak, aby si klienti svoje podnikanie neznevýhodňovali.

Ďalšie služby:

  • založenie firmy
  • vypracovanie firemných smerníc
  • bezpečnostné projekty
  • pravidelné valné zhromaždenia
  • zápisy a zmeny v ORSR
  • podklady k žiadostiam o úver a ďalšie.

Facebook