V spoločnosti AMAKO ponúkame podnikateľom kompletný servis v oblasti účtovníctva, poradenstva, personalistiky a miezd a ďalšej firemnej agendy. Je len na Vás, ktoré konkrétne služby si vyberiete, urobíme maximum preto, aby sme Vám poskytli ucelený individuálny servis. Ak ste v prehľade našich služieb nenašli niektorú z tých, ktoré hľadáte, zavolajte nám a opýtajte sa na všetko, čo Vás zaujíma!

Účtovníctvo

Vďaka vlastným podnikateľským skúsenostiam vieme, ako majú vyzerať účtovnícke služby, aby našim klientom ušetrili čas a zároveň im v prehľadnej forme poskytli všetky informácie, ktoré potrebujú o stave svojho hospodárenia vedieť. Perfektne sa orientujeme v platnej legislatíve a vieme sa tak postarať o to, aby boli Vaše účtovné doklady v poriadku.

Naše účtovnícke služby zahŕňajú:

 • jednoduché i podvojné účtovníctvo
 • spracovávanie účtovných dokladov, povinných evidencií a kníh
 • spracovanie ročných účtovných závierok
 • rekonštrukcie účtovníctva
 • daňové priznania (daň z príjmu, DPH, daň z motorových vozidiel)
 • pravidelné výkazy pre klienta

Personalistika a mzdy

Prirodzenou súčasťou našich služieb je tiež personálna a mzdová agenda. Postaráme sa za Vás o všetku administratívu, ktorá sa spája s prijímaním, odchodom a evidenciou zamestnancov. Každý mesiac pre Vás zhotovíme platobné príkazy a spracujeme výplatné pásky. S nami sa komplexnej oblasti personalistiky a miezd nemusíte báť.

Medzi naše ďalšie služby v oblasti personálnej a mzdovej agendy patria:

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • zhotovenie pracovných zmlúv
 • dohody o hmotnej zodpovednosti
 • výplatné listiny, výplatné pásky, rekapitulácie, mzdové listy
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • výkazy pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
 • hlásenia pre daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu
 • potvrdenie o príjme
 • zápočtové listy

a ďalšie.

Poradenstvo

Pri štandardných účtovníckych službách naša ponuka zďaleka nekončí. Dobre vieme, že väčšina podnikateľov je príliš zaneprázdnená na to, aby dokázala detailne sledovať vývoj legislatívy, a tak sme tu pre Vás zakaždým, keď v tejto neprehľadnej oblasti tápete. Dokážeme Vám kvalifikovane pomôcť s väčšinou ekonomických otázok. Vieme Vám poradiť tiež so širšou oblasťou výdajov a investícií a identifikovať možné riziká vrátane možností ako sa im najlepšie vyhnúť.

Firemná agenda

Okrem vedenia účtovníctva alebo personálnej agendy je ešte množstvo ďalších komplikácií, ktoré každého podnikateľa pri jeho činnosti stretávajú. V našej spoločnosti Vám pomôžeme s kompletnou agendou od založenia firmy až po žiadosť o úver. V tejto oblasti čerpáme zo svojich vlastných podnikateľských skúseností, ktoré nám dávajú unikátny náhľad na celú problematiku, zároveň  máme aj široký teoretický prehľad v oblasti.

Ponúknuť firmám dokážeme mimo iného:

 • založenie firmy
 • vypracovanie firemných smerníc
 • bezpečnostné projekty
 • pravidelné valné zhromaždenia
 • zápisy a zmeny v obchodnom registri
 • podklady k žiadosti o úver

a ďalšie

Facebook